Loading...
 Start Page

Privacy Policy

H συγκεκριμένη πολιτική απορρήτου αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας ως προς τις πρακτικές της ΜΩΡΕΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΙΣΤΡΑΣ ΕΠΕ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ που αφορούν τη συλλογή, τη χρήση, τη δημοσιοποίηση και την αποθήκευση των προσωπικών πληροφοριών (όπως αυτές ορίζονται παρακάτω) που μπορεί να παρέχετε σε εμάς είτε άμεσα είτε μέσω του ιστοτόπου αυτού.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει όλο το κείμενο της Πολιτικής Απορρήτου πριν χρησιμοποιήσετε ή υποβάλετε πληροφορίες στον ιστότοπο αυτό. Ο συγκεκριμένος ιστότοπος ελέγχεται από την ΜΩΡΕΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΙΣΤΡΑΣ ΕΠΕ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ (αναφερόμενες από κοινού ως "Μωρέας ΕΠΕ" ή "εμείς").

Προσωπικές πληροφορίες

Οι πληροφορίες πελατών που συλλέγουμε περιλαμβάνουν ονόματα, πληροφορίες που αφορούν την αποστολή σας, διευθύνσεις, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμούς τηλεφώνου. Ορισμένες από τις πληροφορίες που συλλέγει η Μωρέας ΕΠΕ είναι δεδομένα που σχετίζονται με συγκεκριμένα πρόσωπα των οποίων μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα ("Προσωπικές πληροφορίες").

Μεταφορά προσωπικών πληροφοριών

Οι προσωπικές πληροφορίες σας μπορούν να μεταφερθούν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, που δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο ασφαλείας, στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας. Επιπλέον, εάν καταχωρείτε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε σημεία του ιστοτόπου μας που είναι δημοσίως διαθέσιμα, ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές πρόσωπα που βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κάτι που δεν προσφέρει επαρκές επίπεδο προστασίας.

Η Μωρέας ΕΠΕ ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβάσει τις πληροφορίες σας σε τοπικές ή εθνικές (ξένες) κυβερνήσεις, προκειμένου να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία ή για να επισπεύσει την παράδοση του δέματός σας στον προορισμό του.

Θεμιτή και ασφαλής διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών σας

Βάσει της πολιτικής μας λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες τηρούνται από εμάς με θεμιτό και νόμιμο τρόπο. Θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να εφαρμόσουμε και να διατηρήσουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Όλοι οι εργαζόμενοί μας και όσοι επεξεργάζονται δεδομένα, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στις Προσωπικές Πληροφορίες, υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο των προσωπικών σας πληροφοριών.

Πρόσβαση και διόρθωση

Μπορείτε να μάθετε ποιες προσωπικές πληροφορίες σας διατηρεί η Μωρέας ΕΠΕ επικοινωνώντας με το γραφείο μας. Θα διεκπεραιώσουμε το αίτημά σας εντός 4 εβδομάδων. Σε περίπτωση μη δυνατότητας αποκάλυψης των προσωπικών σας πληροφοριών θα σας ενημερώσουμε ως προς τους σχετικούς λόγους. Προκειμένου να διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες ακριβείς, ενημερωμένες και πλήρεις, παρακαλούμε να μας ενημερώνετε για οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία. Θα προβούμε στην ενημέρωση ή διόρθωση των προσωπικών πληροφοριών που έχουμε στη διάθεσή μας.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μπορεί να στείλει ένας ιστότοπος στο πρόγραμμα περιήγησης ενός χρήστη για αποθήκευση στον σκληρό δίσκο. Τα cookies μπορούν να διευκολύνουν τη χρήση του ιστοχώρου, καθώς αποθηκεύουν και διαχειρίζονται την τρέχουσα κατάσταση, τις εφαρμογές, τις προτιμήσεις και άλλες πληροφορίες που αφορούν τον χρήστη. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης είναι αρχικώς ρυθμισμένα να δέχονται cookies, όμως οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τη ρύθμιση έτσι ώστε να απορρίπτουν τα cookies ή να προειδοποιούνται όταν τα cookies αποστέλλονται.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστοτόπους

Ο ιστότοπος αυτός μπορεί να περιέχει συνδέσμους ή παραπομπές σε άλλους ιστοτόπους προς διευκόλυνση του χρήστη. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Μωρέας ΕΠΕ δεν είναι υπεύθυνη για τις πολιτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο των άλλων ιστοτόπων και ότι σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη Πολιτική Απορρήτου δεν εφαρμόζεται στους ιστοτόπους αυτούς. Σας συνιστούμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου του κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (μόνο σε περιπτώσεις ηλεκτρονικής εγγραφής)

Όταν γίνεστε συνδρομητής στις ειδοποιήσεις που αποστέλλουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συλλέγουμε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Η διεύθυνση αυτή θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την ενημέρωσή σας, όπως ακριβώς αναφέρεται. Εάν επιθυμείτε να διαγραφείτε από την λίστα ηλεκτρονικών ειδοποιήσεών μας, μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στο moreasltd@gmail.com

Αλλαγές

Η Μωρέας ΕΠΕ μπορεί να αναθεωρήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Πριν από κάθε αναθεώρηση της Πολιτικής Απορρήτου, η Μωρέας ΕΠΕ θα ενημερώνει τους χρήστες του συγκεκριμένου ιστοτόπου.

Συλλογή προσωπικών πληροφοριών και σκοπός της

Η Μωρέας ΕΠΕ συλλέγει και αποθηκεύει στοιχεία για κάθε δέμα που χειρίζεται, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων που αιτούνται οι πελάτες της. Η Μωρέας ΕΠΕ χρησιμοποιεί πληροφορίες που αφορούν τους πελάτες της, τα δέματά τους και τη μεταφορική δραστηριότητά τους προκειμένου να παρέχει ή να βελτιώνει τις υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της, να ενημερώνει σχετικά με πρόσθετες υπηρεσίες που ενδέχεται να τους φανούν χρήσιμες, να εξυπηρετεί τα νόμιμα συμφέροντα της επιχείρησής μας (διεξάγοντας στο πλαίσιο αυτό ανάλυση των τάσεων και μελέτες αγοράς), να καθορίζει τις τιμές, να πραγματοποιεί χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, να διεκπεραιώνει την τιμολόγηση και να συμμορφώνεται με τις κυβερνητικούς κανονισμούς που επιβάλλονται σε εμάς.

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών μας και δεν θα τις διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το νόμιμα επιτρεπτό και απαιτούμενο για τον σκοπό αυτό.

Συνεργασία με τρίτους

Στο πλαίσιο της συλλογής και χρήσης των πληροφοριών που αφορούν τους πελάτες μας, μπορούμε να συνεργαστούμε με τρίτο εταίρο, με σκοπό την παροχή βοήθειας από αυτόν στην επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών, για τους σκοπούς που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Επιπλέον, μπορούμε να ζητήσουμε από συνεργαζόμενες με μας εταιρείες να επεξεργαστούν πληροφορίες για λογαριασμό μας, για τους σκοπούς αυτούς. Οι εν λόγω προμηθευτές και/ή συνεργαζόμενες εταιρείες οφείλουν να τηρούν το απόρρητο των πληροφοριών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων μας, ενδέχεται να αγοράσουμε ή να πουλήσουμε θυγατρικές εταιρείες ή επιχειρηματικές μονάδες. Στο πλαίσιο των συναλλαγών αυτών, οι πληροφορίες πελατών που τηρούνται από τις θυγατρικές ή τις επιχειρηματικές μονάδες μπορεί να περιλαμβάνονται στα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία.

Ιστότοπος της Μωρέας ΕΠΕ

Οι παράγραφοι που ακολουθούν περιγράφουν τη δέσμευσή μας για προστασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών, όπως αυτή εφαρμόζεται στον ιστότοπο της Μωρέας ΕΠΕ.

Εκτός εάν ορίζεται αλλιώς, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας, να προσαρμόσουμε τον ιστότοπο σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, να σας διαβιβάσουμε πληροφορίες (εάν το έχετε ζητήσει), για λόγους προώθησης και έρευνας της εταιρείας μας, και για λοιπούς σκοπούς που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Μπορούμε να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, δικαστικές εντολές ή κυβερνητικούς κανονισμούς.

Η συλλογή προσωπικών πληροφοριών στον ιστότοπο της Μωρέας ΕΠΕ.

Οι χρήστες μπορούν να επισκεφθούν τα περισσότερα σημεία του συγκεκριμένου ιστοτόπου χωρίς να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους ή να παράσχουν πληροφορίες για το άτομό τους. Ωστόσο, ορισμένες από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας απαιτούν από τους χρήστες να προσδιορίσουν την ταυτότητά τους προκειμένου να καταστεί δυνατή η διαδραστική λειτουργία τους. Στον συγκεκριμένο ιστότοπο, Μωρέας ΕΠΕ μπορεί να ζητήσει από τους χρήστες προσωπικές πληροφορίες. Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές σε συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες.

Ενεργή συλλογή προσωπικών πληροφοριών και σκοπός τους

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο αυτό, η Μωρέας ΕΠΕ συλλέγει με ενεργό τρόπο τα στοιχεία των επισκεπτών επιτρέποντάς σας να επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ορισμένες από τις πληροφορίες που υποβάλλετε μπορεί να είναι προσωπικές πληροφορίες. Σε ορισμένα σημεία του ιστοτόπου μπορεί να απαιτείται η υποβολή προσωπικών πληροφοριών για να εκμεταλλευθείτε συγκεκριμένες παροχές (όπως ενημερώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εγγραφές σε ενημερωτικά δελτία).

Παθητική συλλογή προσωπικών πληροφοριών και σκοπός τους

Κατά την πλοήγησή σας σε έναν ιστότοπο, ορισμένες πληροφορίες μπορεί να συλλέγονται παθητικά (δηλαδή, συλλέγονται χωρίς να παρέχετε εσείς ενεργά τις πληροφορίες) με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών και μέσων, όπως είναι οι διευθύνσεις IP, τα cookies, (δείτε στην επόμενη παράγραφο), τα Internet tags και η συλλογή δεδομένων πλοήγησης.

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος χρησιμοποιεί διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP addresses). Μια διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που δίνεται στον υπολογιστή σας από την υπηρεσία παροχής διαδικτύου, ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση IP σας για τη διάγνωση προβλημάτων στον διακομιστή μας, τη δημιουργία αναφορών συγκεντρωτικών πληροφοριών, τον καθορισμό της ταχύτερης διαδρομής σύνδεσης του υπολογιστή σας με τον ιστότοπό μας, και τη διαχείριση και βελτίωση του ιστοτόπου.

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα χρησιμοποιεί διευθύνσεις Internet Protocol (IP). Μια διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που δίνεται στον υπολογιστή σας από την υπηρεσία παροχής διαδικτύου, ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Internet και γενικά θεωρείται ως μη προσωπικά προσδιορίσημο στοιχείο, επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις μια διεύθυνση ΙΡ είναι δυναμική (αλλάζει κάθε φορά που συνδέεστε με το Διαδίκτυο) και όχι στατική (μοναδική για τον υπολογιστή ενός συγκεκριμένου χρήστη). Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση IP για να διαγνώσουμε προβλήματα με τον server μας, έκθεση συγκεντρωτικών πληροφοριών, για τον καθορισμό της ταχύτερης διαδρομής σύνδεσης του υπολογιστή σας με την ιστοσελίδα μας με σκοπό τη διαχείριση και τη βελτίωση της ιστοσελίδας.

Ασφάλεια

Η Μωρέας ΕΠΕ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας, τις οποίες συλλέγει κατά τη χρήση του ιστοτόπου της, καθώς και για την προστασία όλων των προαναφερόμενων προσωπικών πληροφοριών από απώλεια, κατάχρηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αλλοίωση ή καταστροφή. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η μετάδοση στο διαδίκτυο δεν είναι 100% ασφαλής ή χωρίς σφάλματα. Συγκεκριμένα, τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται προς ή από αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι ασφαλή, και θα πρέπει επομένως να αποφασίζετε προσεκτικά ποιες πληροφορίες μας στέλνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον, όπου χρησιμοποιείτε κωδικούς πρόσβασης, αριθμούς εγγράφων ταυτοποίησης, ή άλλα στοιχεία του ιστοτόπου για τα οποία απαιτούνται πληροφορίες, η διασφάλισή τους αποτελεί δική σας ευθύνη.

Contact us

Address: 60 Agiou Andrea str., P.C. 26221, Patra, Greece
Phone: +30 2610621211  +30 2610621212

Email: moreasltd@gmail.com

Copyright © 2017 - 2024 Moreas Travel - Courier - Transport